Sản phẩm không áp dụng đổi trả theo mong muốn khách hàng

Do đặc thù của các sản phẩm, GreenPlus.online rất tiếc sẽ không áp dụng đổi/trả theo mong muốn của khách hàng khi sản phẩm không lỗi, sản phẩm đã bị gỡ bỏ bao bì và khi sản phẩm không đáp ứng điều kiện theo Chính sách đổi trả hàng hóa .